Er din telefon årsagen til din stress? – næppe, der skal mere til.

I den aktuelle debat om stress jagter vi igen efter det, quickfix mod stress, der ikke findes, og vi jagter entydige skurke, der heller ikke findes. 

Der er sjældent blot én årsag til stress

Som jeg har beskrevet i mange indlæg og artikler er stress en både kompleks størrelse og en naturlig reaktion på noget, som af den enkelte opfattes som en trussel eller fare. Vi kan ikke sige, at det var blot det eller det, der gjorde, at stressen fik fat i os – ofte er det blot den udløsende årsag eller dråben, der fik bægeret til at flyde over. 

Vi ved godt, hvad stress er, og hvordan det opstår

Teorien bag stress er velbeskrevet i mange fagbøger og ikke mindst i CATS modellen (CATS, Cognitiv Aktiverings Teori, Ursin & Eriksen 2004). Kort sagt beskriver den, at der skal være en årsag, i årsagen skal der være en form for konflikt, som opfattes som håbløs at løse, eller vi føler os magtesløse i situationen, fx for stor arbejdsbyrde, deadlines, magtkampe, mobning osv. Når det sker, udløses en helt naturlig stressrepons i kroppen, en fysisk reaktion, der gør os stærkere og forbereder os på kamp, flugt – eller frysreaktion på truslen. Sker denne stressrepons dag efter dag – i uger og måneder, så skabes det, vi i dag kalder stress. Vi får altså ikke det vi kalder ”stress” som en akut reaktion på en presset situation. Stress er netop designet til at hjælpe i en akut situation, den er ikke designet til, at den situation varer i uger og måneder.

Citat Der Er Stor Forskel Paa

Den langvarige overbelastning

Det, vi i daglig tale kalder stress, kommer som konsekvens af en langvarig overbelastning. En overbelastning, der har en indbygget konflikt (fx jeg skal mere, end jeg kan!) med håbløshed eller magteløshed i sig. Tilbage til den aktuelle debat om mobiltelefonen.

De nødvendige pauser

Din hjerne skal have pauser, ligesom dine arme, ben og krop i almindelighed skal have pauser ved fysisk arbejde. Din brug af din smartphone kan stjæle din hjernes pauser – ganske enkelte, fordi du drages mod den. Man kan godt sige, at dine forskellige Apps er designet til at gøre dig lidt glad, når du bruger dem, så du får lyst til at komme igen. Lidt den samme afhængighed, som nydelsesmidler som fx tobak, sukker og alkohol har indbygget – du vil have mere.

Skaber denne ”afhængighed” af mobiltelefonen stress?

Hvis du er så afhængig, at det er et must at bruge den hele tiden, og du så bliver afholdt fra at bruge den, ja så vil kroppen måske reagere med stress for at styrke muligheden for at få det, den savner, men det er langt ude, og slet ikke det, jeg gennem 6 år i Nordsjællands Stressklinik har set. Faktisk er brugen af smartphone og Apps ikke det udslagsgivende problem for nogen af mine klienter. Men når chefen er problemet (hun opfattes som en trussel!), ja så kommer smartphonen ind i ligningen, når chefen sender en mail eller SMS, men det er jo så en afledt effekt.

Når din adfærd med din smartphone skaber overbelastning

Alt med måde og alt i balance er hovedbudskabet i al form for forebyggelse af stress. Der er ingen stress ved at bruge teknologien med måde, ligesom du ikke bliver alkoholiker af et glas vin fredag aften. Problemet er, når du mener (fake news) at du skal være på og online 24/7, og når din søvn begrænses eller forstyrres, fordi du skal tjekken mobilen.

Husk! Den vigtigste funktion på din smartphone er, at den kan og skal slukkes dagligt.

Hvis du mener, at du ikke kan droppe dine mange tjek af dine Apps, er du blevet rundsnakket, snydt og bedraget, for dit liv er på ingen måde afhængigt af det. Dit liv og mentale sundhed er derimod helt afhængigt af balance mellem aktivitet og hvile.

Det handler om, at du tager kontrollen over din adfærd med mobilen. Så du er bruger af den og ikke omvendt, at du ikke misbruger mulighederne, den giver dig og skader dig selv. Og at det ikke er den, der har kontrollen over dig. Er kontrollen gledet fra dig, så kan du blot tage den tilbage igen.

Skal vi lovgive om brug af mobiltelefon i skolen?

Spørgsmålet er varmt, efter at Frankrig har valgt at lovgive på området. Set ud fra stress mener jeg, at det skal vi ikke. 

Det handler om, at skolen, også på dette område, sætter reglerne for adfærden på skolen, og at vi lærer at bruge teknologien uden at blive misbrugt. Og vi skal slet ikke lovgive i misforståelsen af, at mobiltelefonen og Apps skulle være årsag til stressepidemien i befolkningen, det vil være en forbier, der blot forsinker den rigtige løsning. 

Vi ved, hvad stress er, og hvad der udvikler stress. 

Vi er bare ikke kommet helt på plads med og blevet enige om, hvordan og hvilke adfærdsændringer, der skal til for at stoppe den farlige udvikling af stress, der er i gang. For det handler om adfærd. Hovedudfordringen er her, at der er brug for forandring i vores kulturelle og arbejdsmæssige adfærd, og der støder vi ind, i at vi som mennesker generelt ikke er til forandringer, og slet ikke de forandringer, der rammer os selv. Der finder vi med stor kreativitet på alverdens undskyldninger og bortforklaringer for at fastholde status og fortsætte med at gøre det – vi altid har gjort.

Læs mere om forebyggelse af stress her

Læs ”Bogen om vores stress” køb den her

0   kommentarer

    Der er endnu ingen kommentarer

Kommenter

Kontor

Strandbakken 10,
3600 Frederikssund
Telefon:
71 75 20 16

Mail:
steen@st-coaching.dk

Mødefaciliteter

3600 Frederikssund

Online-møder:

Skype og FaceTime

Samarbejder

saxo.com

CVR

CVR. Nr. 17492942

Bank

Danske Bank

Rådgivning om stress

Tlf. 71 75 20 16

st-coaching.dk  |  Telefon: (+45) 71 75 20 16  |  Mail: steen@st-coaching.dk  |  CVR: 17492942  |