Stress og lydfølsomhed

Oplever du at blive stærkt generet af støj, eksempelvis fra trafikken eller naboerne? Så har du en forhøjet risiko for stress og dårligt mentalt helbred. Det viser et nyt studie, som Statens Institut for Folkesundhed har udarbejdet i samarbejde med Statens Byggeforskningsinstitut.

Resultaterne viste, at både trafik- og nabostøj hænger kraftigt sammen med at have højt stressniveau eller dårligt mentalt helbred. 

En del stressramte i min stressklinik klager over en øget følsomhed og direkte overfølsomhed over for lys og lyd, nogle er ramt af begge dele andre kun den ene. Og det giver god mening. Når støj forhindrer den nødvendige ro til hjernen og måske endda truer din nattesøvn, føler hele kroppen sig truet. Når din krop føler sig truet, reagerer den med stressrespons. Det gør den for at gøre dig stærkere og klar til kamp eller flugt. Dette langvarige kampberedskab udvikler over tid det, vi i daglig tale kalder stress.

Det nævnte studie giver god mening og bekræfter, hvad de fleste stressbehandlere har erfaret i deres arbejde med stressramte. Studiet rammer derfor, på god vis, disse oplevelser ind til konkrete fakta og evidens.

Studiet viser, at personer, der var meget generet af trafikstøj, havde 141 % større risiko for samtidig at have højt stressniveau og 203 % større risiko for at have dårligt mentalt helbred sammenlignet med personer, der slet ikke var generet af trafikstøj. Sådan så det også ud for dem, som var meget generet af nabostøj. De havde desuden 178 % større risiko for at have højt stressniveau og 134 % større risiko for at have dårligt mentalt helbred sammenlignet med personer, der slet ikke var generet af støj

Studiet giver ikke et entydigt svar på, hvorvidt det er støjgenerne, der resulterer i stress og dårligt mentalt helbred, eller hvorvidt personer med højt stressniveau og dårligt mentalt helbred har en lavere støjtærskel og dermed lettere bliver generet af støj end andre.

Stress er en kompleks tilstand, der ikke rummer ét svar på årsagen, men mange. Det er summen af belastninger, der er for stor.

Det, studiet ikke giver svar på, er, om støjen i storrumskontorer ligeledes er stressfremkaldende, men det er svært ikke at se en sammenhæng, ikke mindst i lyset af min erfaring som stressbehandler.

Faktum er, at stress svækker vores rummelighed, tolerance og tålmodighed, og stress gør os både mere lys- og lydfølsomme af den enkle årsag, at kroppen er i alarmberedskab, at den er på vagt over for angreb. Det er derfor ganske naturligt, at vi lytter opmærksomt og mere end nødvendigt i vores ”rolige og ufarlige liv” og derfor belastes vi af lyd generelt. Det er det, stress er designet til.

Læs mere om undersøgelsen her LINK

I ”Bogen om vores stress” behandler jeg ligeledes problemet med lyd og lys i relation til stress. Du kan læse et uddrag fra bogen her: LINK

Bogen er udgivet som trykt bog, E-bog og lydbog og kan bl.a. købes på SAXO.com her LINK

0   kommentarer

    Der er endnu ingen kommentarer

Kommenter

Kontor

Strandbakken 10,
3600 Frederikssund
Telefon:
71 75 20 16

Mail:
steen@st-coaching.dk

Mødefaciliteter

3600 Frederikssund

Online-møder:

Skype og FaceTime

CVR

CVR. Nr. 17492942

Bank

Danske Bank

Rådgivning om stress

Tlf. 71 75 20 16

st-coaching.dk  |  Telefon: (+45) 71 75 20 16  |  Mail: steen@st-coaching.dk  |  CVR: 17492942  |