Tilbage til jobbet efter en omgang stresssyge

Når vi sygemeldes med stress, og når vi skal tilbage på job igen, rejser der sig mange spørgsmål både hos den stresssyge og hos lederen.

Hvornår skal vi sygemeldes, og hvad så?

Overskriften til trods – så er stress ikke en sygdom, men en tilstand af overbelastning, der kan gøre os alvorligt syge, hvis belastningen ikke stoppes. Derfor kan en sygemelding være helt nødvendig for at redde medarbejderen fra fysisk eller psykisk sygdom. Det korte svar på, hvornår vi skal sygemeldes? Når vi ikke på forsvarlig vis er i stand til at passe vores arbejde, helt analogt med alle andre former for sygdom.

Når vi er sygemeldt af stress, skal der ske to ting. Vi skal til lægen, og vi skal have hjælp til at komme fri af stressen igen. Det sker ikke af sig selv blot ved at ligge på sofaen. Om det er en stresscoach eller psykolog afhænger af, hvad du har brug for. En stresscoach tager sig alene af din stress og behandler ikke på nogen måde psykiske lidelser, hvad stress heller ikke er som udgangspunkt.

Hvor længe skal vi være sygemeldt?

Vi skal være sygemeldt, til vi forsvarligt igen kan komme i gang med arbejdet. Ofte vil det være en vurdering, man træffer sammen med sin behandler og læge. Faktum er, at for hurtig tilbagevenden uden af have fået kvalificeret hjælp giver tilbagefald. Min erfaring er, at sygemelding på 2-4 måneder efterfulgt af deltidssygemelding under tilbagevenden er normen. Men det er naturligvis altid en individuel vurdering. Faktum er, at ingen vil hurtigere tilbage til det normale end den sygemeldte.

Planen er ikke kun et spørgsmål om t

En god plan er helt afgørende for succes, og det er ikke en standardplan, der kan hives op af skuffen – der skal altid udarbejdes en individuel plan, som er realistisk for den sygemeldte.

Den gode plan for en succesfuld tilbagevenden tager typisk som udgangspunkt 13 til 18 uger. Den skal indeholde realistiske forventninger til en gradvis stigning mod det normale i relation til arbejdstid, arbejdsmængde og kompleksiteten i opgaverne.

Den sygemeldte bør ikke lades alene med en bunke af opgaver, herunder indbakken med mails fra hele sygeperioden. Lederen skal i starten tildele medarbejderen én opgave ad gangen, og når den er løst, så gives en ny. Nøgleordet er tålmodighed hos begge parter. Husk, en stresssyg medarbejder er en loyal medarbejder, der ikke fik passet på sig selv i kampen for at løse sine arbejdsopgaver.

Lederens ansvar for forretningen, den sygemeldte og for resten af teamet

De klassiske dilemmaer, en leder kommer i, er at balancere omsorgen og ansvaret for den syge medarbejder og de raske, de som skal løbe endnu hurtigere. Noget alle sygemeldte med stress desuden sidder hjemme og har dårlig samvittighed over, samtidig med at kollagerne ofte føler skyld over, at de ikke passede bedre på ”Hans eller Susanne”.

Samtidig er lederen fanget mellem forretningen, bundlinjen, og fremdriften på den ene side og på den anden side at håndtere de medmenneskelige aspekter med omsorg, empati, forståelse og tålmodighed, både over for den sygemeldte medarbejder og de pt. raske. Enhver leder skal desuden hele tiden afveje signaleffekten i sine håndteringer i relation til nuet og fremtiden med at hjælpe til tilbagevenden eller afvikling som en mulighed på et givent tidspunkt, hvis alt andet mislykkes.

Helt konkret er det en ledelsesopgave at håndtere dilemmaet og sikre denne balance. Det er også åbenlyst, at 1. prioriteten bør være at sikre et arbejdsliv fri af stress, så problemstillingen undgås gennem bevidst forebyggelse og strategi. Omkostningerne er ganske enkelt alt for store til, at vi som ledere blot vender den anden kind til og tænker, nå det går vel nok. For det gør det ikke.

Kompleksiteten stiger i takt med evnen til at løse opgaverne

Som nævnt er bevidst sortering i kompleksiteten i de arbejdsopgaver en medarbejder stilles også helt afgørende under tilbagevenden til fuld arbejdskapacitet.

Helt enkelt kan vi dele opgaverne op i grønne opgaver, der er lige til at gå til uden den store vurdering og analyse. De grønne opgaver skal være helt fri for hårde deadlines. Så er der de gule opgaver, der kan løses efter en let og enkel vurdering, de er med bløde deadlines. Til sidst er der de røde opgaver, dem skal den tilbagevendte medarbejder først have enkelte af efter måneder med grønne og gule, som er løst godt uden tilbagefald.

Læs mere om kompleksitet her

Det gode faktum er, at langt de fleste stresssygemeldte genvinder deres tidligere arbejdsevne og arbejdsglæde, hvis de får den rette hjælp!

Læs her mere om hjælp til forebyggelse og hjælp ved stress

0   kommentarer

    Der er endnu ingen kommentarer

Kommenter

Kontor

Strandbakken 10,
3600 Frederikssund
Telefon:
71 75 20 16

Mail:
steen@st-coaching.dk

Mødefaciliteter

3600 Frederikssund

Online-møder:

Skype og FaceTime

Samarbejder

saxo.com

CVR

CVR. Nr. 17492942

Bank

Danske Bank

Rådgivning om stress

Tlf. 71 75 20 16

st-coaching.dk  |  Telefon: (+45) 71 75 20 16  |  Mail: steen@st-coaching.dk  |  CVR: 17492942  |