Andre træffer alt for ofte vores valg

Hvor mange af mine valg er reelt mit valg?
Et spørgsmål vi sjældent stiller os selv, nok fordi vi ikke rigtig ønsker at få det ærlige svar.

Hvem træffer dine valg? De ubevidste valg, de valg, du ikke synes, at du kan ændre på, træffes for hovedparten af andre. Mennesker, der er omkring dig, som direkte eller indirekte træffer valg på dine vegne. Det helt afgørende spørgsmål, du bør stille, er, om de valg, de andre træffer for dig, er gode for dig.

Start med at se på dit døgn og dine gerninger.

Alle dine gerninger sker på baggrund af et valg, et valg du træffer enten bevidst eller ubevidst. Alle valg træffes efter en afvejning af muligheder og konsekvenser. Dog må vi nok erkende, at ikke alle overvejelser er lige grundige og saglige. Som mennesker er vi i høj grad styret af følelser.

Hvem er det så, jeg tænker på, som træffer dine valg og i overført betydning. Lad mig give dig nogle eksempler.

Mange træffer valg på dine vegne

Din leder træffer ganske mange valg om, hvad du skal, hvornår, og hvordan. Det er bevist, at vi som mennesker trives bedst med indflydelse på vores arbejde, altså, at vi har indflydelse på de valg, der afgør, hvad vi skal, hvornår, og hvordan.

Dine venner træffer ligeledes valg gennem deres rolle som venner og deres omgang med dig. Prøv et øjeblik at tænke på den sidste måned eller uge, hvilke valg traf dine venner for dig, som du reelt ikke selv ville have truffet. Du tænker måske, hvad mener han? Jeg mener de valg, hvor du bøjede du egne behov og ønsker for at komme dine venner i møde. Fx ved at tage på cafe, hvor du hellere ville lægge dig på sofaen og læse.

Ens relationer træffer ligeledes rigtig mange indirekte valg for os, der er i modstrid med vores egne aktuelle ønsker og behov, fordi relationer er vigtige for os, hvilket bringer os ud i valg, der kan undertrykke vores egne sundhedsbehov.

Vores livstempo er fordoblet de sidste 35 år

Vi har travlt i livet, og det er ikke kun på grund af teknologien, men fordi der er rykket rundt på en række normer. Der er kommet meget ind i vores liv som ”Det bør jeg, for det skal man jo!”

Som fx en deltager på et af mine kurser i sidste uge sagde: ”Da jeg var barn, var det mig, der gik til noget, det var ikke mine forældre. Nu forventes det, at jeg som forælder sidder og ser på, at jeg er til stede hele tiden – ikke bare henter og bringer, når min datter er til sport. Kan jeg en dag ikke det, skal jeg aftale med en anden mor, at hun bakker mig op. Og så må jeg jo så tage en ”vagt” for hende en anden gang”. Nok en tendens af curling og kravet om involvering, der har bredt sig mere og mere. 

Den lille beretning fra hverdagen, som rigtig mange kan nikke genkendende til, rummer en række udfordringer og pres på min deltagers egne valg, hendes datter og ikke mindst hendes relationer.

Stress udvikles bl.a. på bagrund af belastninger vi oplever som truende på grund af deres mulige negative konsekvenser.

Lad os kalde min deltager Lene og gennemgå nogle af de pres, der rammer hende som det, at Lene skal være til stede, når hendes datter er til sport. 

Tiden er en knap ressource i vores dagligdag. Faktum er dog, at vi stadig har 24 timer i døgnet –fuldstændig det samme som vores oldeforældre havde. Så tiden er ikke problemet, men det er, at vi vil og ”skal” meget mere, end vores oldeforældre skulle. Det andet er, at vi kan klare mere, end vi kan tåle, og det faktum bliver vi hele tiden ”motiveret” til at udnytte.

Når Lene hele tiden skal være til stede, afholdes hun fra at gøre noget andet, nogle af de mange opgaver, der altid er, og som skal gøres i en familie i den fritid, vi har. Lene er dermed afskåret fra at handle, hvilket kroppen opfatter som truende. Hvis Lene samtidig ikke helt kan acceptere ”valget” om at sidde uproduktiv samtidig med, at opgaver kalder på at blive gjort, opstår der pres, et pres, der udløser stresshormoner, uanset om vi vil det eller ej. En sideeffekt er, at Lenes datter naturligvis ved, at mor er der, det giver tryghed i nuet for hende, men fratager hende samtidig den nødvendige udvikling af ansvar for selv – at kunne løse det, der måtte opstå.

Lenes relationer til de andre forældre, til træneren, til lokalsamfundet og til den offentlige mening om, hvad man skal og bør gøre, er alle pres, der er med til at fastlægge Lenes valg. Spørgsmålet er bare, om det valg, Lene træffer på bagrund af de pres, er det bedste valg for hendes sundhed og velbefindende – og ikke mindst har Lene tænkt sine egne behov, og hvad der er godt for hende ind i sit valg? Hendes kommentar på kurset peger ikke i den retning.

Stress opstår på baggrund af pres, der belaster og overbelaster, træf derfor dine valg ud fra, om de er gode for dig. Siger jeg så, at det kan du altid gøre – nej på ingen måde, men tænker du dig selv ind i dine valg, og hvad der er godt for dig, kan dine valg kun blive bedre fra nu af.

Læs mere om forebyggelse og behandling af stress her

0   kommentarer

    Der er endnu ingen kommentarer

Kommenter

Kontor

Strandbakken 10,
3600 Frederikssund
Telefon:
71 75 20 16

Mail:
steen@st-coaching.dk

Mødefaciliteter

3600 Frederikssund

Online-møder:

Skype og FaceTime

Samarbejder

saxo.com

CVR

CVR. Nr. 17492942

Bank

Danske Bank

Rådgivning om stress

Tlf. 71 75 20 16

st-coaching.dk  |  Telefon: (+45) 71 75 20 16  |  Mail: steen@st-coaching.dk  |  CVR: 17492942  |