Når tanker stresser

Stress er en naturlig og vigtig reaktion på, at vi har opfattet en trussel eller fare. Stressreaktionen skærper os til at imødegå den opfattede fare, med andre ord er stress en helt afgørende funktion i kroppen, der sikrer vores overlevelse.

Og alligevel er stress, som vi oplever den i dag, ikke helt så naturlig. I vores på en gang fredelige, men også pressede liv, er stress ikke blevet den kortvarige og nødvendige reaktion for at overleve i nuet, men et konstant bombardement af stressreaktioner på grund af, at vores urinstinkter opfatter trusler som livstruende. Trusler, der i deres aktuelle form ikke just truer os på livet, men på en række andre faktorer, som i vores ur-hjerne kategoriseres som farlige og truende.

Som menneske er vi født bekymret. Netop denne evne til at bekymre os har sikret, at vi som art har overlevet og vil gøre det i mange tusinder af år endnu. Evnen til at bekymre os er årsagen til, at også vores tanker kan stresse os. Det er vigtigt at forstå, at vi ikke kan styre og kontrollere, hvilke tanker der kommer til os. Vi kan derfor ikke forhindre bekymringer og bekymrende tanker i at tage fat i os. Vi kan derimod gennem bevidste handlinger og træning bremse bekymringer og stoppe grublerier.

Et klassisk eksempel fra min stressklinik

Er grublerier over store arbejdsmængder eller opfattet manglende evne til at magte arbejdspresset hos mine klienter. Tanken om, at vi skal blive færdige med vores arbejde – ønsket om rent bord, når arbejdsdagen er slut, presser mange, idet de på ingen måde kan nå alt det, de skal og vil. 

At nå og at passe sit arbejde på tilfredsstillende måde er i vores bevidsthed oftest afgørende for, at vi kan beholde vores arbejde. Det vil sige, at kan vi ikke nå vores arbejde, vil det true vores ansættelse, vi vil kunne blive fyret. Det er tanker, der stresser.

Arbejdet og lønnen er forudsætning for, at vi kan dække vores to grundbehov som menneske, de fysiske behov for mad, tøj og ly for vejret samt vores behov for at være i sikkerhed. Det er derfor helt basalt, at en opfattet trussel i relation til bevarelsen af vores arbejde vil udløse en stressreaktion i kroppen. Der er tale om en trussel eller fare mod vores eksistens og værdi som individ.

Når vi er truet, og derfor har en stressreaktion i kroppen, vil vi kunne yde noget ekstra. Dette faktum er gennem generationer bevidst anvendt i ledelsen af mennesker, ikke kun i krig, men også for at styrke produktionen i virksomheder. Vi må antage, at dette, at medarbejdere presses og føler sig truet på deres levebrød, stadig sker hver dag også i danske virksomheder. Det er også et faktum, at intet menneske kan tåle at være stresset dag efter dag uden at gå til grunde.

I sportens verden er der stor bevidsthed om balancen mellem pres/spidsbelastning og hvile/restitution.

Tilbage til, at tanker kan stresse

Du har ikke nået alt dit arbejde, og du tænker om aftenen over, at bunken allerede er stor, og i morgen kommer der nye opgaver, måske opgaver, der er vanskelige, som tager tid, måske bliver du forstyrret, og måske bliver du forhindret i at gøre det ene eller det andet.

Når denne situation – bekymring – gentager sig dag efter dag, mens håbløsheden over situationen breder sig i dine tanker, er grubleriet godt begyndt, med den ene efter den anden stressreaktion til følge.

Et spørgsmål til din refleksion – Hvor stort et problem ville det være, at du har meget arbejde, hvis du ikke tænkte på det?

Jamen, det har jeg jo! Tænker du måske. Ja, du har, men tænker du ikke på alt det, du ikke har fået lavet, og i stedet på alt det, du har nået i dag, vil din stressreaktion udeblive.

Hvad er tanker?

Kort sagt er tanker elektriske impulser i hjernen. De kommer af sig selv, nogle gange på grund af en påvirkning, som når du fx drikker en kop kaffe og tænker, den smager godt, eller at den er blevet kold. Tanker, der ikke kommer på baggrund af fx en konkret påvirkning, er ikke altid fakta, ligesom dine drømme ikke er virkelighed, men blot ord og billeder i dit hoved. 

Tænk over, at mellem dine tanker og handlinger ligger din vilje. Din vilje har du fuld kontrol over – modsat dine tanker.

Vi kan ikke forhindre tanker i at opstå og komme til os, det, vi kan, er at vælge, om vi vil tage fat i tankerne og i hvilke. Ligesom du kan vælge, om du vil samle et papir op, der kommer flyvende, om du vil tage telefonen, når den ringer, om du vil stå på det tog, der netop kører ind på perronen, som du står på. 

At tage fat i en tanke og forfølge den er et valg, du træffer, det betyder også, at du også kan træffe et andet valg fx at lade tanken passere. Du lader faktisk mange tanker passere hver dag. Det du skal lære, er at lade de tanker, der stresser, som fx det meget arbejde der venter – passere.

Ledere har som alle andre stressende tanker

De mange ledere, jeg har arbejdet med i min klinik og i mit eget liv som leder, har også haft deres grublerier. Vi siger, at ledelsesansvaret ligger tungt på skuldrene, for det er mennesker, vi har ansvar for. For ledere handler det også om, at der altid er flere opgaver, end der er tid. At det handler om prioritering, og at i prioriteringen ligger der en risiko for og bekymring om at prioritere forkert.

Uanset hvor i organisationshierarkiet du er som leder, reagerer din krop på samme måde på en opfattet trussel eller fare som hos alle andre mennesker. Det handler derfor, også som leder, om at være bevidst om, hvad man bruger af tid på at tænke og på hvad. Helt kort kan det siges, at det at have indflydelse på sit liv kommer af at lære at forholde sig anderledes til det, der er.

Et spørgsmål mere til din refleksion, hvad bruger du mest energi på – selve problemet eller på at tænke på problemet?

At lære og at træne sig i at lade tankerne passere, at vælge bevidst, hvilke tanker man skal gribe, og hvilke man skal lade smutte forbi, og hvor man skal have sin opmærksomhed, er et grundelement i mit arbejde med mine stressramte klienter.

To bøger jeg kan anbefale om emnet: Lykkefælden af Russ Harris, og Fængslende tanker af Linda Burlan Sørensen.

Læs mere om stress og stresscoaching her 

0   kommentarer

    Der er endnu ingen kommentarer

Kommenter

Kontor

Strandbakken 10,
3600 Frederikssund
Telefon:
71 75 20 16

Mail:
steen@st-coaching.dk

Mødefaciliteter

3600 Frederikssund

Online-møder:

Skype og FaceTime

Samarbejder

saxo.com

CVR

CVR. Nr. 17492942

Bank

Danske Bank

Rådgivning om stress

Tlf. 71 75 20 16

st-coaching.dk  |  Telefon: (+45) 71 75 20 16  |  Mail: steen@st-coaching.dk  |  CVR: 17492942  |