Corona og stress!


De fleste kriser indeholder alle de nødvendige faktorer til, at du kan udvikle stress- det gælder også den aktuelle Corona-krise. Men der er masser, du kan gøre for at holde stressen i skak.

Når man taler om stress, er det altid vigtigt at skelne mellem de tre forskellige former for stress. I denne sammenhæng vil jeg helt udelade PTSD, som er i en liga for sig selv, og noget vi på ingen måde generelt rammes af.

A-stress kontra B-Stress

Ud over PTSD findes der to former for mere almindelig stress.

A-Stress, der er den akutte stress, som aktiveres i nuet. A-Stress er den livsvigtige stress, som bl.a. skaber ekstra styrke, fokus og handlekraft til at overleve i kritisk situation i nuet. Den aktiverer kort sagt alle kroppens ekstra reserver. Faktisk er det også den stressreaktion, der bl.a. sker, hvis du bliver kritisk syg af Covid-19. Kroppen gør alt, hvad den kan for, at du skal overleve, og virussen skal dø.

Den anden type stress er B-Stress. B-Stress udvikles over tid ved vedvarende belastning. B-Stress er belastningsstress, det er den type stress, der fx plager os i et travlt liv med for mange opgaver, mål og gøremål og for lidt tid. 

Det er B-Stress, der nu også rammer os i Corona-krisen. Belastningsstressen udløses af en langvarig oplevelse af en truende og/eller farlig situtation – en situation man ikke kan handle, som man ikke kan se sig ud af og primært ikke har kontrol over. Selv om du ikke er akut truet på livet, er B-Stress en ganske farlig tilstand, hvor niveauet af stress i kroppen gradvist og vedvarende stiger med tiltagende symptomer og ubehag med rod i en gradvis nedbrydning af en række af kroppens mange og komplekse processer. Det stigende niveau af stresshormoner i kroppen betyder, at kroppen svækkes i stedet for at styrkes, hvilket jo ellers reelt var formålet med at gå i stressmode. 

B-Stress nedbryder vores immunforsvar, svækker vores kredsløb samtidig med, at der opstår en generel dysfunktion, kroppens komplekse sammenspil falder gradvist fra hinanden. Det er den dysfunktion, der giver os de mange forskellige ubehag, og som på sigt kan føre til sygdom, fysisk som psykisk.

Corona-krisen har det, der skal til, for at du udvikler stress

Stress udvikles, som nævnt, når vi oplever en grad af trussel og/eller fare. I Corona-krisen er vi i fare, og vi føler os helt naturligt truet. Krisen giver os en stærk følelse af kontroltab, og vi mister vores tryghed, når verden er uforudsigelig. Vi har i denne krise, som i så mange andre, ingen klar viden om, hvornår det er overstået, og hvad der venter os på den anden side af krisen.

Mediepresset er enormt, du bliver konstant mindet om at du er truet og uden kontrol i situationen. Og ikke al information er lige lødig, sammenholdt med at emnet er kompleks videnskab. Ingen har det ene og præcise svar, på dine spørgsmål.

For rigtig mange kommer krisen også med en økonomisk konsekvens, som ingen kender til fulde endnu – for resten rummer krisen en mulig økonomisk konsekvens senere. Økonomien i krisen er en trussel mod de grundlæggende behov, vi har som mennesker, der handler om mad og sikkerhed, tøj og tag over hovedet. De færreste, om nogen, vil miste mad, sikkerhed og tag over hovedet i Danmark pga. af krisen.

Det ændrer dog på ingen måde ved, at vores urinstinkt reagerer på en mulig trussel, og derved pumpes stresshormoner ud i kroppen. En urreaktion, som vi så ske hos nogle, på en teoritisk mulighed for knaphed. Reaktionen var irrationel hamstring i krisens første timer – en handling, der intet har med fornuftig eftertanke at gøre. Det handler om at sikre sine grundbehov ud fra en stærkt oplevet følelse af krise.

“Gammel stress”

Har du rester af en gammel stress i kroppen, er det helt normalt, at du igen kan opleve at mærke dine stresssignaler, når en “ny” krise opstår. Kroppen husker stressen og advarer dig på samme måde som sidst.

Forhåbentlig lærte du sidste gang, da stressen havde fat i dig, en række antistress teknikker. Det er de samme teknikker, som du blot skal tage fat på at bruge igen. Virkede de sidst, virker de også nu.

Symptomer på B-Stress

Listen over symptomer, du kan opleve ved B-Stress, er meget lang, men lad mig nævne nogle stykker.

Husk at alle stresssymptomer også kan være symptomer på andet, så tag altid en snak med din læge.

Når man rammes af B-Stress, oplever man ofte udfordringer med søvn, hukommelse og koncentration. Man kan få hovedpine, kvalme og svimmelhed, trykken for brystet, hjertebanken. Temperatursvigninger, der dog ikke er målbare, men mærkes som man har det varmt eller koldt, typisk kolde fødder, og at man i perioder på minutter til timer føler sig varm, sådan lidt feberagtig, uden dog at have feber. Man kan opleve syns- og høreforstyrrelser. Tankemylder, en række forskellige fordøjelsesproblemer. Tristhed og rastløshed. Hudproblemer.

Det blot for at nævne de mest almindelige stresssymptomer. Ingen har alle symptomer, og ovenstående er som nævnt ikke fyldestgørende. Normalt kommer og går disse symptomer kortvarigt gennem dagen og ugerne. Det er meget sjældent, at et af de symptomer, du mærker, er vedvarende en hel dag uden pauser.

Hvad kan du gøre?

Du skal først og fremmest acceptere, at det er, som det er. At krisen er reel, at du intet kan gøre ved krisen, men at du kan gøre noget for dig selv. At du kan handle rationelt i et vist omfang.

Så skal du have tålmodighed med, at Corona-krisen har taget og vil tage tid, længere tid end du måske synes, du har til den, både i relation til dine ubehag og til selve krisen.

Denne accept og tålmodighed skal du flere gange dagligt minde dig selv om.

Pas din mentale sundhed

Du skal passe din mentale sundhed gennem daglige perioder med ro, ture i naturen og fx mindfulness øvelser.

Du skal balancere nyhedsstrømmen, så den ikke drukner dig. Én gang nyheder om dagen er nok til, at du er med på, hvad status er i krisen. Måske er det heller ikke det bedste tidspunkt at opdatere sig lige før sengetid!

Du skal sove godt og nok, det er helt afgørende for, at have det godt både mentalt og fysisk.

Motion er godt, men husk, alt med måde.

Skab ro og abstraktion i din hverdag, skab faste rutiner som fx at gå en tur på faste tider, lyt til stille musik i perioder – ikke hele tiden. Spis på faste tider og spis sundt. Gentag gerne de samme ting hver dag.

Gør kun én ting ad gangen.

Du skal passe på dig selv.

Ved at handle konstruktivt og fokuseret vil du bringe dig selv i en grad af kontrol over situationen. Så med andre ord vil det gavne din følelse af kontrol og dermed din tryghed at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer om at vaske hænder, holde afstand, reducere socialt samvær, nyse og hoste i ærmet.

Når vi rammer en kritisk situation, er formlen at stoppe op, få overblik over, hvad det er, og hvad vi har af handlemuligheder, hvordan vi kan genvinde kontrollen. Vælg så, hvad du vil gøre og gør det, evaluer, om det du gør, har den forventede effekt, juster om nødvendigt dine handlinger. Hold ved og fortsæt i accept af, at du gør, hvad du kan.

Corona-stress er som al anden stress

Der er ikke forskel på den stress, du får i relation til forskellige vedvarende belastningsperioder. Symptomer og ubehag er de samme, og vejen ud af dem er også den samme.

Recepten på stresshåndtering er: Ro, reflektion og forandring.

Læs mere om stress – jo mere du ved, des bedre kan du handle og håndtere din stress, som jo er en helt naturlig reaktion. Stress er skabt, for at vi kan overleve som individer, når vi bliver truet og/eller er i fare.

At opfatte Corona-krisen som netop truende og farlig er ikke kun naturligt, men også helt relevant.


Læs mere om stress her på siden, læs bøgerne: Bogen om vores stress og Vejen uden om vores stress

Lær mindfulness online fx her: Center for mindfulness Meditation

Har du brug for hjælp til din stress se her: Nordsjællands Stressklinik

0   kommentarer

    Der er endnu ingen kommentarer

Kommenter

Kontor

Strandbakken 10,
3600 Frederikssund
Telefon:
71 75 20 16

Mail:
steen@st-coaching.dk

Mødefaciliteter

3600 Frederikssund

Online-møder:

Skype og FaceTime

Samarbejder

saxo.com

CVR

CVR. Nr. 17492942

Bank

Danske Bank

Rådgivning om stress

Tlf. 71 75 20 16

st-coaching.dk  |  Telefon: (+45) 71 75 20 16  |  Mail: steen@st-coaching.dk  |  CVR: 17492942  |