Fra Bogen om vores stress

Uddrag af Bogen om vores stress

Stress Og Ambitioner

Hvad er stress

Stress er en naturlig reaktion på en trussel eller fare, som din hjerne bevidst eller ubevidst opfatter. Stress er en reaktion, der skal styrke din krop og forberede dig på kamp eller hjælpe dig til at tage flugten.

Sammenfattende kan det beskrives som:

Fysiologien bag stress er en lang række forskellige, samtidige og sammenhængende reaktioner i kroppen. Reaktioner, der er skabt af hjernen gennem kroppens hormonsystemer. Der er tale om reaktioner, der tilsammen skal gøre dig stærkere i nuet, end du reelt er. Stress skal gøre dig i stand til, at du kan yde dit optimale i en kort periode, så du kan redde dit liv.

Det er her en af dine store udfordringer med hverdagens stress ligger: Din krop kan nemlig klare mere, end den kan tåle. Din krop er designet til at gå i stress i 3-5 minutter. Men i din hverdag udsættes du for mange og langvarige stressbelastninger. Belastninger, der ofte fortsætter dag efter dag, måned efter måned.
En anden udfordring er, at kroppen ikke kan skelne mellem, om du er ved at blive ædt af en løve på savannen, skudt af en røver, eller om du er i økonomiske vanskeligheder, om dine ambitioner og drømme om rigdom og velstand er truet. Eller dine kompetencer og ressourcer er kommet ud af balance i forhold til dine opgaver. Kroppens mønstre af stressreaktioner er de samme. Hvilket jo ikke er særlig hensigtsmæssigt, men sådan er det.

Dine stressreaktioner er automatiske. Hvilket vil sige, at de sker, uden at du gør noget for at aktivere dem, tænke over dem eller reelt ville dem. Du kan heller ikke undgå dem, selv om du ville det. Reaktionerne er neurologiske, hormonelle, biokemiske og kognitive. Det vil sige, at du på en og samme tid udsættes for reaktioner i din tankemæssige adfærd som fx koncentration og hukommelse samtidig med, at kroppen bombarderes med hormonelle og kemiske stoffer, der alle frigives, for at du kan tage kampen op eller flygte. Din hørelse skærpes, så du bedre kan opfatte lyde på trusler og angreb. Dit syn skærpes af samme årsag. Og det er blot to eksempler, som begge er med til at forstyrre dig i dit moderne liv, hvor du meget sjældent er på vagt over for noget, der direkte truer dit liv. Din fordøjelse sænkes eller stoppes, dine muskler spændes, dit åndedræt og dit hjerteslag øges – og rigtigt meget mere.

Årsagen til, at mange af disse reaktioner giver dig problemer, ligger i, at din krop er designet tilbage i urtiden, og der ikke rigtigt er sket de store opdateringer af eller den store udvikling med din krop siden. Vi er godt nok som menneske blevet større, men alt virker, som det gjorde for 10.000 år siden. Når du på det psykologiske plan opfatter en trussel og/eller en fare, gør din krop dig, som den gjorde dengang i urtiden, klar til kamp eller flugt på brøkdele af sekunder. Kroppen kan ikke andet, og det er jo heller ikke så ringe endda.

Men hvad er stress da i dit “rolige” liv lige nu?

Det, vi i dag, i vores normale tale, forbinder med en stresstilstand, er en tilstand, hvor vi føler os syge og lammet af stress. Der er reelt tale om en form for forgiftning af kroppen af vores egne stresshormoner.
En forgiftning, der er opstået på grund af kroppens egne hormonelle og biokemiske produktioner og reaktioner. Forgiftningen er sket på baggrund af kroppens gentagne stressreaktioner på opfattede farer eller trusler. Der kommer simpelthen alt for meget stressrespons i kroppen over for lang tid. Niveauet af stresshormoner er blevet alt alt for højt. Nu hjælper kroppens stressfunktioner os ikke længere, nu lammer de os, og nu begynder stressresponsen at nedbryde kroppen i stedet for at styrke den.

Kroppen begynder nu reelt at forsvare sig mod sine egne reaktioner og funktioner. Skete det ikke, ville den gå til grunde, den ville simpelthen kæmpe sig til døde, hvis ikke stressprocessen stoppede. Derfor slår kroppen bak, om du vil, og siger stop. Fortsætter stressresponsen og reaktionerne uændret, vil kroppen til sidst lægge sig ned og slå alle funktioner fra. Det er det, vi ser, når enkelte mennesker nægter at stoppe og til sidst falder døde om. I Japan kaldes det for Karōshi, oversat til dansk bliver det noget i retning af “død af overarbejde”.

Helt enkelt kan man sige, at hvis du ikke kommer af med den daglige stress, vil den hobe sig op og ende med at forgifte dig. En forgiftning der, modsat fx alkoholforgiftningen efter en glad aften i byen, tager en del længere tid at komme af med igen. Stress“forgiftningen” er ikke bare til at sove ud næste dag.

Det handler derfor om, at vi kommer af med vores stresskemi hver dag. Vi kan hjælpe kroppen fri af stresskemien gennem fysisk og psykisk afslapning, gennem glæde og aktivitet – fri af præstationsmål. Det vil sige, at for hver dag med stressrespons skal du også have en restitutionsfase. Restitution er noget vi alle kender fra sportens og håndens arbejde. Når vi har præsteret noget fysisk, skal vi have en pause. En pause, hvor kroppen slapper af, inden vi kan præstere igen. Dette gælder i høj grad også for hjernen og kroppen, når den har været udsat for en stressreaktion og -respons.

Lad os se på nogle naturlige stresssituationer.

En soldat i kamp. Ingen er i tvivl om, at han er i fare og kæmper for sit liv. Det handler om at dræbe eller blive dræbt. At kunne flygte og hurtigt kunne hele sine sår. Soldatens årvågenhed er ligeledes i top. Alle hans sanser er i alarmberedskab, der er fjender overalt, ja selv hans egne skal han være på vagt overfor, fejl og vågeskud. “Du er alene”, skriger hans krop og hjerne – “kæmp!”
En anden naturlig stresssituation er bilisten, der kommer ud for en ulykke. Her er vi heller ikke i tvivl, hun kæmper ligesom soldaten for sit liv. Lynhurtige reaktioner, bremse eller undvige, korrigere for udskridning og tyngdekraften. Et hav af beslutninger på brøkdele af sekunder. Går det galt, skal kroppen forsøge at overleve. Kroppen skal fx standse blødninger ved at blodet koagulerer (størkner), sikre at blod og ilt primært tilføres de vigtigste organer og en række andre livsvigtige funktioner på både det fysiske og psykiske niveau.

Begge disse stresssituationer ser og oplever vi som helt naturlige stresssituationer, hvor vi skal kæmpe eller flygte. Vi ved og forstår ligeledes, at kroppen og psyken efterfølgende er ramt af udmattelse, at vi ryster på hænderne ja nogle gange over hele kroppen. At vi rammes af træthed og skal have tid til at hvile og komme os. Det synes vi er helt naturligt, og vi accepterer det.

Når du i dit arbejde, i dit rolige, civile liv rammes af stressfaktorer og stressrespons i kroppen, stopper du blot ikke op. Du opfatter ikke en deadline, en overfyldt kalender, økonomiske eller værdibaserede trusler som noget, du skal frygte dit liv for, hvad du heller ikke skal, men det er det, din krop gør. For kroppen kan ikke andet. Den kan ikke skelne mellem graden og typen af den fare eller trussel, den opfatter. Det eneste, den kan, er at forsvare dig med stressreaktioner og stressrespons. Den gør dig stærkere i nuet, end du er. Det gør den ved at iværksætte en standard alarmtilstand i din krop, når hjernen har opfattet, at der er noget, der truer dig. Derfor pumpes stresshormoner ud i blodet fra en række centre og skaber en lang række biokemiske processer og reaktioner i din krop, når du som nævnt bevidst eller ubevidst opfatter en fare eller trussel. Hvad enten det truer din velfærd, status, økonomi eller dit liv.

Kontor

Strandbakken 10,
3600 Frederikssund
Telefon:
71 75 20 16

Mail:
steen@st-coaching.dk

Mødefaciliteter

3600 Frederikssund

Online-møder:

Skype og FaceTime

CVR

CVR. Nr. 17492942

Bank

Danske Bank

Rådgivning om stress

Tlf. 71 75 20 16

st-coaching.dk  |  Telefon: (+45) 71 75 20 16  |  Mail: steen@st-coaching.dk  |  CVR: 17492942  |