Workshop

Ledere, HR- og AMU-repræsentanter om stress

Stress koster private og offentlige virksomheder enorme summer i sygefravær, manglende produktivitet, fratrædelse, rekruttering og tabt fremdrift.

-

Stress rammer et stadig stærkt stigende antal danskere. Over 1,1 mio. danskere - 20% - er i henhold til den seneste Nationale Sundhedsprofil fra 2013 belastet af et højt stressniveau med alle de gener og belastninger, det høje stressniveau medfører for den enkelte og dennes arbejdsplads og familie.

Ledere, HR- og AMU-repræsentanter står forrest

Ledere, HR- og AMU-repræsentanter har både den akutte og den efterfølgende udfordring med at håndtere de stressramte medarbejdere, deres kollegaer og de opgaver, der skal løses.

Det generelle billede er desværre, at det oftest er de mest kompetente og produktive medarbejdere, der rammes af stress. Oftest dem, der er sværest at undvære i den daglige produktion, og som er dyrest at erstatte.

En god plan og eksekvering redder de fleste problemer.

På workshoppen, der er målrettet til ledere, HR- og AMU-repræsentanter, tager vi godt fat i de 6 delforløb i stressprocessen:

Stressforløbet

Vi drøfter og gennemgår på workshoppen bl.a.:

* Signaler, adfærd, fysiologi, udfordringer, fartblindhed, hvorfor?

* Hvad sker der? - Det akutte billede

* Kontakt, behandling, tid, forventninger

* Lyst, evne og tillid - en god plan

* Langsomt og sikkert tilbage, forventninger, modstand, Ups & Downs

* Kognitive vanskeligheder, nye vaner og rutiner, at passe på sig selv

Varighed: 3-4 timer
Sted: Internt/eksternt 
Forudsætninger: Leder, HR- eller AMU repræsentant
Antal deltagere: 5-12
Pris: DKK 14.000,- plus moms

Kontakt

Kontor

Strandbakken 10,
3600 Frederikssund
Telefon:
71 75 20 16

Mail:
steen@st-coaching.dk

Mødefaciliteter

3600 Frederikssund

Online-møder:

Skype og FaceTime

CVR

CVR. Nr. 17492942

Bank

Danske Bank

Rådgivning om stress

Tlf. 71 75 20 16

st-coaching.dk  |  Telefon: (+45) 71 75 20 16  |  Mail: steen@st-coaching.dk  |  CVR: 17492942  |