Fakta om stress

Der er mange meninger om stress - her er lidt fakta

Stress giver smerter mange steder i kroppen

Omkostningerne ved stress er store: For dem, der bliver ramt, arbejdspladsen, familien og samfundet

 • 35.000 danskere er hver dag sygemeldt pga. stress.
 • 430.000 danskere - svarende til 10 - 12 % har stort set hver dag symptomer på alvorlig stress.
 • 250.000 - 300.000 danskere lider af alvorlig stress.
 • 500.000 danskere føler sig udbrændte på jobbet.
 • 1,5 million ekstra fraværsdage pga. stress pr. år.
 • 30.000 hospitalsindlæggelser pga. stress pr. år.
 • 500.000 kontakter til egen læge pga. stress pr. år.
 • Hver femte, der bliver syg af stress, risikerer at miste sit job.
 • 1.400 danskere dør hvert år af stress.
 • 3.000 førtidspensioner pga. stress pr. år.
 • Stress koster hvert år Danmark 14 mia. DKR i form af sygefravær, tidlig død og udgifter til sundhedsvæsenet.
 • Ubehandlet stress udløser over halvdelen af alle depressioner og angstlidelser.
 • Danmark havde allerede i 1992 udgifter i forbindelse med stressrelaterede hjerte-kar-sygdomme for ca. 900 mio. DKR.
 • Stress og depression bliver de væsentligste kilder til sygdom i år 2020.
 • WHO skønner, at i 2020 vil 50 % af alle dødsfald i den vestlige verden kunne spores tilbage til stress.
 • Stress er et stigende folkesundhedsproblem, fastslår Statens Institut for Folkesundhed.

Kilder: Verdenssundhedsorganisationen WHO; Statens Institut for Folkesundhed; NFA Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø; Sundhedsstyrelsen; Professor dr. med. Tage Søndergård Kristensen fra NFA, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i samarbejde med European Heart Network; Undersøgelse fra Landsorganisationen i Danmark (LO's) ugebrev, A4, 2009.

Af Steen Thomsen

Kontor

Strandbakken 10,
3600 Frederikssund
Telefon:
71 75 20 16

Mail:
steen@st-coaching.dk

Mødefaciliteter

3600 Frederikssund

Online-møder:

Skype og FaceTime

CVR

CVR. Nr. 17492942

Bank

Danske Bank

Rådgivning om stress

Tlf. 71 75 20 16

st-coaching.dk  |  Telefon: (+45) 71 75 20 16  |  Mail: steen@st-coaching.dk  |  CVR: 17492942  |